Orddeling av cheek

Prøver du å orddele cheek? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

cheek

Definisjon av cheek:

1.
Either side of the face below the eyes
2.
An impudent statement
3.
Either of the two large fleshy masses of muscular tissue that form the human rump
4.
Impudent aggressiveness
I couldn't believe her boldness He had the effrontery to question my honesty
5.
Speak impudently to

Synonym av cheek:

noun feature, lineament
noun impudence, impertinence, disrespect, discourtesy
noun buttock, body part
noun boldness, nerve, brass, face, aggressiveness
verb talk, speak

Siste orddelinger av dette språket