Orddeling av cheerful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheerful? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cheer-ful

Definisjon av cheerful:

1.
Being full of or promoting cheer
Having or showing good spirits Her cheerful nature A cheerful greeting A cheerful room As cheerful as anyone confined to a hospital bed could be
2.
Pleasantly (even unrealistically) optimistic

Synonym av cheerful:

adj cheerful, beaming, glad, beamish, smiling, twinkly, blithe, blithesome, lighthearted, lightsome, buoyant, chirpy, perky, cheering, cheery, gay, sunny, chipper, debonair, debonaire, jaunty, glad, glad, happy
adj pollyannaish, upbeat, optimistic

Siste orddelinger av dette språket