Orddeling av cheerless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheerless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cheer-less

Definisjon av cheerless:

1.
Causing sad feelings of gloom and inadequacy
The economic outlook is depressing Something cheerless about the room A moody and uncheerful person An uncheerful place

Synonym av cheerless:

adj cheerless, uncheerful, blue, dark, depressing, disconsolate, dismal, dispiriting, gloomy, grim, dingy, dismal, drab, drear, dreary, gloomy, sorry, somber, sombre, joyless, unhappy

Siste orddelinger av dette språket