Orddeling av cheesemaking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheesemaking? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cheese-mak-ing

Siste orddelinger av dette språket