Orddeling av cheetah

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheetah? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chee-tah

Definisjon av cheetah:

1.
Long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws
The swiftest mammal Can be trained to run down game

Synonym av cheetah:

noun chetah, Acinonyx jubatus, big cat, cat

Siste orddelinger av dette språket