Orddeling av cheliceral

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheliceral? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

che-licer-al

Synonym av cheliceral:

adj chelicerate, extremity, appendage, member

Siste orddelinger av dette språket