Orddeling av chemiluminescence

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemiluminescence? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

chemi-lu-mi-nes-cence

Synonym av chemiluminescence:

noun luminescence

Siste orddelinger av dette språket