Orddeling av chemiluminescent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemiluminescent? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

chemi-lu-mi-nes-cent

Synonym av chemiluminescent:

adj luminescence

Siste orddelinger av dette språket