Orddeling av chemoceptor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemoceptor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chemo-cep-tor

Siste orddelinger av dette språket