Orddeling av chemoprevention

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemoprevention? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chemo-pre-ven-tion

Siste orddelinger av dette språket