Orddeling av chemoprophylaxis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemoprophylaxis? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

chemo-pro-phy-lax-is

Siste orddelinger av dette språket