Orddeling av chemoreceptor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemoreceptor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chemore-cep-tor

Synonym av chemoreceptor:

nounsense organ, sensory receptor, receptor

Siste orddelinger av dette språket