Orddeling av chemotherapy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemotherapy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chemother-a-py

Definisjon av chemotherapy:

1.
The use of chemical agents to treat or control disease (or mental illness)

Synonym av chemotherapy:

noun therapy

Siste orddelinger av dette språket