Orddeling av cheque

Prøver du å orddele cheque? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

cheque

Definisjon av cheque:

1.
A written order directing a bank to pay money
He paid all his bills by check
2.
Withdraw money by writing a check

Synonym av cheque:

noun check, bank check, draft, bill of exchange, order of payment
verbcheck out, withdraw, draw, take out, draw off

Siste orddelinger av dette språket