Orddeling av chequer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chequer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

che-quer

Definisjon av chequer:

1.
One of the flat round pieces used in playing the game of checkers
2.
Mark into squares or draw squares on
Draw crossed lines on
3.
Variegate with different colors, shades, or patterns

Synonym av chequer:

verb check, checker, draw
verb checker, vary, variegate, motley

Siste orddelinger av dette språket