Orddeling av cheroot

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheroot? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

che-root

Definisjon av cheroot:

1.
A cigar with both ends cut flat

Synonym av cheroot:

noun cigar

Siste orddelinger av dette språket