Orddeling av cherry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cherry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cher-ry

Definisjon av cherry:

1.
Wood of any of various cherry trees especially the black cherry
2.
Any of numerous trees and shrubs producing a small fleshy round fruit with a single hard stone
Many also produce a valuable hardwood
3.
A red fruit with a single hard stone
4.
A red the color of ripe cherries
5.
Of a color at the end of the color spectrum (next to orange)
Resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies

Synonym av cherry:

adj red, reddish, ruddy, blood-red, carmine, cerise, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet, chromatic
noun wood
nouncherry tree, fruit tree
nounedible fruit, drupe, stone fruit
noun cerise, cherry red, red, redness

Siste orddelinger av dette språket