Orddeling av cherubim

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cherubim? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cheru-bim

Definisjon av cherubim:

1.
A sweet innocent baby
2.
An angel of the second order whose gift is knowledge
Usually portrayed as a winged child

Siste orddelinger av dette språket