Orddeling av chestnut

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chestnut? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chest-nut

Definisjon av chestnut:

1.
Wood of any of various chestnut trees of the genus Castanea
2.
Any of several attractive deciduous trees yellow-brown in autumn
Yield a hard wood and edible nuts in a prickly bur
3.
Edible nut of any of various chestnut trees of the genus Castanea
4.
The brown color of chestnuts
5.
A small horny callus on the inner surface of a horse's leg
6.
A dark golden-brown or reddish-brown horse
7.
(of hair or feathers) of a golden brown to reddish brown color
A chestnut horse Chestnut hair

Synonym av chestnut:

adj chromatic
noun wood
nounchestnut tree, tree
nounedible nut
noun callus
noun horse, Equus caballus

Siste orddelinger av dette språket