Orddeling av chickadee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chickadee? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chick-adee

Definisjon av chickadee:

1.
Any of various small grey-and-black songbirds of North America

Synonym av chickadee:

noun titmouse, tit

Siste orddelinger av dette språket