Orddeling av chickenhearted

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chickenhearted? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chick-en-heart-ed

Synonym av chickenhearted:

adj chicken, lily-livered, white-livered, yellow, yellow-bellied, cowardly, fearful

Siste orddelinger av dette språket