Orddeling av chicory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chicory? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chico-ry

Definisjon av chicory:

1.
The dried root of the chicory plant: used as a coffee substitute
2.
Perennial Old World herb having rayed flower heads with blue florets cultivated for its root and its heads of crisp edible leaves used in salads
3.
Root of the chicory plant roasted and ground to substitute for or adulterate coffee
4.
Crisp spiky leaves with somewhat bitter taste

Synonym av chicory:

nounchicory root, root
noun succory, chicory plant, Cichorium intybus, herb, herbaceous plant
nounchicory root, coffee substitute
nouncurly endive, salad green, salad greens

Siste orddelinger av dette språket