Orddeling av chide

Prøver du å orddele chide? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chide

Definisjon av chide:

1.
Censure severely or angrily
The mother scolded the child for entering a stranger's car The deputy ragged the Prime Minister The customer dressed down the waiter for bringing cold soup

Synonym av chide:

verbcall on the carpet, rebuke, rag, trounce, reproof, lecture, reprimand, jaw, dress down, call down, scold, berate, bawl out, remonstrate, chew out, chew up, have words, lambaste, lambast, knock, criticize, criticise, pick apart

Siste orddelinger av dette språket