Orddeling av chieftain

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chieftain? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chief-tain

Definisjon av chieftain:

1.
The leader of a group of people
A captain of industry
2.
The head of a tribe or clan

Synonym av chieftain:

noun captain, leader
noun headman, tribal chief, leader

Siste orddelinger av dette språket