Orddeling av chiffon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chiffon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chif-fon

Definisjon av chiffon:

1.
A sheer fabric of silk or rayon

Synonym av chiffon:

adj thin
noun fabric, cloth, material, textile

Siste orddelinger av dette språket