Orddeling av chiffonade

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chiffonade? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chif-fon-ade

Siste orddelinger av dette språket