Orddeling av chigger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chigger? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chig-ger

Definisjon av chigger:

1.
Small tropical flea
The fertile female burrows under the skin of the host including humans
2.
Larval mite that sucks the blood of vertebrates including human beings causing intense irritation

Synonym av chigger:

noun chigoe, chigoe flea, Tunga penetrans, flea
nounharvest mite, jigger, redbug, trombiculiid

Siste orddelinger av dette språket