Orddeling av chikungunya

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chikungunya? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chikun-gun-ya

Siste orddelinger av dette språket