Orddeling av chilblain

Prøver du å orddele chilblain? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chilblain

Definisjon av chilblain:

1.
Inflammation of the hands and feet caused by exposure to cold and moisture

Synonym av chilblain:

noun chilblains, pernio, blain

Siste orddelinger av dette språket