Orddeling av childbearing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet childbearing? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

child-bear-ing

Definisjon av childbearing:

1.
The parturition process in human beings
Having a baby The process of giving birth to a child
2.
Relating to or suitable for childbirth
Of childbearing age

Synonym av childbearing:

adj parturition, birth, giving birth, birthing
noun childbirth, accouchement, vaginal birth, parturition, birth, giving birth, birthing

Siste orddelinger av dette språket