Orddeling av childbed

Prøver du å orddele childbed? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

childbed

Definisjon av childbed:

1.
Concluding state of pregnancy
From the onset of contractions to the birth of a child She was in labor for six hours

Synonym av childbed:

noun parturiency, labor, labour, confinement, lying-in, travail, parturition, birth, giving birth, birthing

Siste orddelinger av dette språket