Orddeling av childhood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet childhood? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

child-hood

Definisjon av childhood:

1.
The time of person's life when they are a child
2.
The state of a child between infancy and adolescence

Synonym av childhood:

nountime of life
noun puerility, immaturity, immatureness

Siste orddelinger av dette språket