Orddeling av childlessness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet childlessness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

child-less-ness

Definisjon av childlessness:

1.
The condition of being without offspring

Synonym av childlessness:

noun situation, state of affairs

Siste orddelinger av dette språket