Orddeling av chilliness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chilliness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chill-i-ness

Definisjon av chilliness:

1.
The property of being moderately cold
The chilliness of early morning
2.
A lack of affection or enthusiasm
A distressing coldness of tone and manner

Synonym av chilliness:

noun coolness, coldness, cold, low temperature

Siste orddelinger av dette språket