Orddeling av chimpanzee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chimpanzee? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chim-panzee

Definisjon av chimpanzee:

1.
Intelligent somewhat arboreal ape of equatorial African forests

Synonym av chimpanzee:

noun chimp, Pan troglodytes, great ape, pongid

Siste orddelinger av dette språket