Orddeling av chin

Prøver du å orddele chin? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chin

Definisjon av chin:

1.
The protruding part of the lower jaw
2.
Kamarupan languages spoken in western Burma and Bangladesh and easternmost India
3.
Raise oneself while hanging from one's hands until one's chin is level with the support bar

Synonym av chin:

noun mentum, feature, lineament
noun Kuki, Chin, Kuki-Chin, Kamarupan
verbchin up, raise, lift, elevate, get up, bring up

Siste orddelinger av dette språket