Orddeling av chin-wag

Prøver du å orddele chin-wag? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chin-wag

Synonym av chin-wag:

noun chitchat, small talk, gab, gabfest, gossip, tittle-tattle, chin-wagging, causerie, chat, confab, confabulation, schmooze, schmoose

Siste orddelinger av dette språket