Orddeling av chino

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chino? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chi-no

Definisjon av chino:

1.
Trousers made with chino cloth
2.
A coarse twilled cotton fabric frequently used for uniforms

Synonym av chino:

nounchino cloth, fabric, cloth, material, textile

Siste orddelinger av dette språket