Orddeling av chipmaker

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chipmaker? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chip-mak-er

Siste orddelinger av dette språket