Orddeling av chipmunk

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chipmunk? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chip-munk

Definisjon av chipmunk:

1.
A burrowing ground squirrel of western America and Asia
Has cheek pouches and a light and dark stripe running down the body

Synonym av chipmunk:

noun squirrel

Siste orddelinger av dette språket