Orddeling av chipper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chipper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chip-per

Definisjon av chipper:

1.
Having a cheerful, lively, and self-confident air
Looking chipper
2.
Like a man...diverted by his own wit- Frances G. Patton
Life that is gay
3.
Brisk
4.
And debonair- H.M.Reynolds
Walked with a jaunty step A jaunty optimist

Synonym av chipper:

adj debonair, debonaire, jaunty, cheerful

Siste orddelinger av dette språket