Orddeling av chipping

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chipping? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chip-ping

Definisjon av chipping:

1.
The act of chipping something
2.
Break off (a piece from a whole)
Her tooth chipped
3.
Cut a nick into
4.
Play a chip shot
5.
Form by chipping
They chipped their names in the stone
6.
Break a small piece off from
Chip the glass Chip a tooth

Synonym av chipping:

noun chip, splintering, breakage, break, breaking

Siste orddelinger av dette språket