Orddeling av chirality

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chirality? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chi-ral-i-ty

Siste orddelinger av dette språket