Orddeling av chiromancy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chiromancy? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chi-ro-man-cy

Synonym av chiromancy:

noun palmistry, palm reading, chirology, divination, foretelling, soothsaying, fortune telling

Siste orddelinger av dette språket