Orddeling av chiropractic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chiropractic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chi-ro-prac-tic

Definisjon av chiropractic:

1.
A method of treatment that manipulates body structures (especially the spine) to relieve low back pain or even headache or high blood pressure

Synonym av chiropractic:

noun treatment

Siste orddelinger av dette språket