Orddeling av chiropractor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chiropractor? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chi-ro-prac-tor

Definisjon av chiropractor:

1.
A therapist who practices chiropractic

Synonym av chiropractor:

noun therapist, healer

Siste orddelinger av dette språket