Orddeling av chirpy

Prøver du å orddele chirpy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chirpy

Definisjon av chirpy:

1.
(birds or insects) characterized by or tending to chirp
2.
Characterized by liveliness and lightheartedness
Buoyant spirits His quick wit and chirpy humor Looking bright and well and chirpy A perky little widow in her 70s

Synonym av chirpy:

adj buoyant, perky, cheerful

Siste orddelinger av dette språket