Orddeling av chivalry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chivalry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chival-ry

Definisjon av chivalry:

1.
Courtesy towards women
2.
The medieval principles governing knighthood and knightly conduct

Synonym av chivalry:

noun gallantry, politesse, courtesy, good manners
noun principle

Siste orddelinger av dette språket