Orddeling av chivvy

Prøver du å orddele chivvy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chivvy

Definisjon av chivvy:

1.
Annoy continually or chronically
He is known to harry his staff when he is overworked This man harasses his female co-workers

Synonym av chivvy:

verb harass, hassle, harry, chivy, chevy, chevvy, beset, plague, molest, provoke, annoy, rag, get to, bother, get at, irritate, rile, nark, nettle, gravel, vex, chafe, devil

Siste orddelinger av dette språket