Orddeling av chloramphenicol

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chloramphenicol? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chlo-ram-pheni-col

Synonym av chloramphenicol:

noun Chloromycetin, antibiotic, antibiotic drug

Siste orddelinger av dette språket